Top 3 CHONGZ Bong 30cm UK – Cigar Accessories

As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

1. CHONGZ

CHONGZ 30cm "Smokers Heaven" ACRYLIC ICE TWIST BONG, CHOOSE COLOUR CHO90 Yellow

CHONGZ - Ice twist acrylic bong. Unique and beautiful design. Smokers heaven" by chongZ. 30cm heighT. Rubber base and comfortable mouthpiece.
BrandCHONGZ
ManufacturerCHONGZ

2. CHONGZ

CHONGZ 30cm"The Garrison" Acrylic ICE Twist Bong CHO89

CHONGZ - The garrison" by CHONGZ. Ice twist acrylic bong. 30cm heighT. Rubber base and comfortable mouthpiece.
BrandCHONGZ
ManufacturerCHONGZ

3. CHONGZ

CHONGZ 30cm"Mosaic Museum" Acrylic ICE Twist Bong CHO88 Green Multi

CHONGZ - Unique and beautiful design. Rubber base and comfortable mouthpiece. 30cm heighT. Ice twist acrylic bong. Mosaic museum" by chongZ.
BrandCHONGZ
ManufacturerCHONGZ